اینقدر ساکن بودم که تمام جریانای اطرافم خشک شدن. من هیچ وقت ادم انتظار نبودم، همیشه خودم به مقصدم رسیدم. بده که تو یه قدمی هدفت بعد کلی مکافات بازم بگن: نه!!! ایست!!! این آب اگه نذارن جاری شه؟ باتلاق میشه یا سیل؟ باتلاق میشه منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

owenalhbr30 Strona گشنیز | وبسایت آموزشی و تفریحی نرم افزار های برتر 123 فیلم محبـــــگراف آشپزباشی معرفی اسباب بازی های پسرانه برای گروه های سنی مختلف یک تنهای دیوانه! هر چی که بخوای